Нашите услуги

Като водещ дистрибутор на продукти с добавена стойност, ние подпомагаме нашите партньори с различни услуги и имаме грижата да ги подкрепяме с технически и търговски познания за всички предлагани от нас продукти.

Официален център за обучение

fortinet_training_center_lg

Официална програма за подготовка за изпити по програма NSE. Предлагаме обучителни програми за всички продукти на Fortinet.

Технически и търговски работни срещи

Организираме семинари за предлаганите от нас продукти, решения и технологии и помагаме на нашите партньорите да придобият технически и търговски умения за тях.

Професионални услуги по поддръжка

Предлагаме пред-продажбена, продажбена и след-продажбена подкрепа за нашите партньори. Нашата техническа поддръжка работи 24 часа 7 дни в седмицата и е достъпна online, по e-mail и по телефон.

Локален транспорт и поддръжка на място

Всеки път, когато нашите партньори имат нужда от глобално покритие на услугите, ние можем да им предложим подкрепа при управлението на проекти, логистиката, както и технически услуги на място. Ние осигуряваме обслужване и подкрепа в целия Балкански регион.

Финансови и маркетингови услуги

Нашата услуга за финансиране на партньорите, ги улеснява при продажбата на цялостни ИТ решения, които все повече клиенти могат да си позволят, и им позволява по-лесно да удовлетворят специфичните изисквания на клиентите.