Суичове – FortiSwitch

FortiSwitch

Високопроизводителни, икономически ефективни маршрутизатори

Защитен мрежови достъп и Маршрутизатори за център за данни

Суичове – FortiSwitch

Маршрутизаторите (суичовете) на Fortinet са подходящи за Центрове за данни, Ентерпрайз клиенти и за клиенти с малък и среден бизнес

Маршрутизаторите на Fortinet – Fortiswitch са подходящо решение Центрове за данни, Ентерпрайз клиенти и за мрежи от всякакъв размер и тип. Суичовете за центровете за данни подържат много високи скорости и са конструирани да бъдат мащабируеми, за да могат да се интегрират във всеки тип мрежова среда. Решеният за зашитен мрежови достъп Fortiswitch се интегрират със защитната стена Fortigate, за да работят съвместно с нея.

Маршрутизатор за защитен достъп

Перфектни комутатори за среден размер бизнес организации, многозонови бизнес или индустриални системи за управление

Комутатор за Център за данни

Високопроизводителни работни маршрутизатори, идеални решения за центрове за данни, където се изискват скорости от 10 GB или 40 GB.