Безжична мрежа – FortiAP

FortiAP - точка за достъп Fortinet

Мощни безжични решения от Fortinet

Безжична мрежа – FortiAP

С безжичните решения FortiAP на Fortinet можете да подобрите сигурността и безжичния достъп в едно цяло интегрирано решение с единна точка за управление, без да е необходимо да добавяте отделно оборудване за управление, като по този начин поддържате сложността на мрежовата администрация на много ниско ниво. Решенията на Fortinet, базирани на точките за достъп FortiAP, са мащабируеми и могат да бъдат използвани в различни по размер организации.

Интегрирано Wi-Fi решение FortiAP

Интегрираното безжично решение на Fortinet е контролер, управляващ семейство от точки за достъп, който работи в сътрудничество със защитната стена FortiGate на Fortinet. По този начин, освен мрежовата защитна стена, IPS, анти-малуеър, VPN, WAN оптимизация, уеб филтриране и контрол на приложенията, FortiGate работи и като интегриран Wi-Fi контролер.

Wi-Fi с облачно управление

Решенията на Fortinet с управление от облака (Cloud WLAN) имат изключителна функционалност спрямо другите Wi-Fi решения в бранша. Серията FortiAP-S съчетава елементите на разширена мрежова защитна стена с простотата и удобството на управлението от облака чрез собствената услуга FortiCloud. Тази услуга може да управлява не само FortiAP-S, но и други точки за достъп и оборудване на Fortinet.

Инфраструктурен Wi-Fi

Meru Networks, предишното име на инфраструктурните решения на Fortinet,  съчетават управлението посредством специализирани контролери на място с редица вътрешни и външни точки за достъп от висок клас. Това е идеалното решение за организация, която се нуждае от отделяне на инфраструктурата за достъп от инфраструктурата за мрежова сигурност. С роуминг, специфичен за мрежата, потребителите се възползват от най-доброто мобилно изживяване. Решението предлага няколко конфигурации за канали и покрития, за да опрости инсталацията, колкото е възможно повече, но запазвайки сегментирането на трафика, безжичните възможности и производителност. Това решение е мащабируемо и може да се ползва в малки, средни и големи организации, които имат повишени изисквания към мрежовата инфраструктура.