Идентификация на потребители – FortiToken

Решения за идентификация FortiAuthenticator и FortiToken

Решения за идентификация на потребители от Fortinet

Идентификация на потребители – FortiToken

Решения за идентификация – по-добра сигурност и по-малко рискове

Както вече е добре известно, статичните пароли са лесни за компрометиране и техното ползване е предпоставка за понижаване на общото ниво на сигурност, поради което съвременните мрежи се нуждаят от сигурни решения за удостоверяване и идентификация на потребителите. Има няколко метода за удостоверяване на потребителите в мрежите. Можете лесно да активирате двуфакторно удостоверяване за достъп до вашата мрежа. Устройствата за управление на идентичността на потребителите  FortiAuthenticator, заедно с FortiToken, предлагат сигурен, мащабируем и икономически ефективен метод за безопасен отдалечен достъп до вашата мрежа.

FortiAuthenticator

Управление на потребителите и тяхното идентифициране за работа от типа Single Sign-On (SSO)

 • Намалява оперативната трудност при администрацията на потребителите, както и гарантора лесно менажиране на гостуващи такива.
 • Осигурява сигурен достъп до идентичност и ролеви услуги на защитена и управлявана с продукти на Fortinet мрежа.
 • Оптимално решение за организации от всякакъв мащаб.
 • Възможност за виртуално или хардуерно решение.

FortiAuthenticator предлага:

 • Възможност за прозрачно идентифициране на потребителите и прилагане на политики в мрежата, основани на идентичността.
 • Сигурна идентификация OTP/двуфакторно идентифициране в комбинация с FortiToken.
 • Поддръжка за идентифициране на базата на социални мрежи и IEEE802.1X за кабелни и безжични мрежи.
 • Enterprise Wireless Certificate Management и сигурен VPN.

FortiToken Mobile

FortiToken Mobile

 • Приложение за еднократна парола (One-Time Password)
 • Силна идентификация
 • OATH съвместим, възможност за лимитирана във времето валиднст на паролата
 • Без допълнителен хардуер

Предотвратява кражбите на данни, злоумишлени атаки и нарушения на правилата

Идентификацията на базата на статични пароли може лесно да доведе до нарушения на сигурността, инфекции на зловреден софтуер и нарушения на правилата за работа. С двуфакторната идентификация се използва парола заедно със защитен символ/приложение и сървър за удостоверяване, за да се осигури по-добра сигурност. Оторизираните служители могат да имат отдалечен достъп до фирмените ресурси по безопасен начин, като ползват широка гама от устройства като лаптопи, таблети или мобилни телефони. FortiToken Mobile е приложение за iOS или Android, което действа като хардуерен ключ без нужда от допълнително устройство.

 • Намалява разходите и сложността за администрация, като се ползва защитната стена FortiGate за сървър за удостоверяване.
 • Минимизира претоварването с уникални опции за онлайн удостоверяване.
 • Това е мащабируемо решение с ниски разходи за поддръжка и внедряване

FortiToken 300&200

FortiToken 300

FortiToken 300 е USB устройство за работа със сертификати за PKI X.509, използвани за осигуряване на интернет транзакции и плащания.

FortiToken 200

Устройствата за генериране на еднократни пароли (OTP) Ви позволяват да решите проблемите със сигурността в мрежата по лесен и достъпен начин, добавяйки втори фактор за по-сигурна идентификация на потребителите.