Анализ – FortiAnalyzer

Fortianalyzer

Централизирано решение за анализ и отчет

Fortinet FortiAnalyzer - централизирано решение за анализ и отчет

Комуникационните мрежи непрекъснато се усложняват поради съществуващите заплахи за сигурността, организационен растеж или нови регулаторни изисквания. Продуктите за традиционни анализи се фокусират върху регистрирането и идентифицирането на фирмените заплахи чрез регистриране, анализиране и периодичен отчет. FortiAnalyzer осигурява необходимата функционалност за идентифициране на тези заплахи, но гарантира и гъвкавостта да се развива по същия начин като мрежата на организацията. Оборудването FortiAnalyzer минимизира усилията за наблюдение и поддържане на вътрешно-фирмената политика за сигурност и улеснява идентифицирането на атаките.

Решението за регистрация, анализ и отчет FortiAnalzyer надеждно събира информация от инсталираните в една организация продукти за сигурност на Fortinet. Осигурява множество лесни за използване отчети, даващи възможност за лесен и бърз анализ и визуализация на общото натоварване на мрежата и съществуващите мрежови заплахи и проблеми

Функции:

  • Предварително дефинираните и персонализирани диаграми помагат да се следят и идентифицират моделите на атака, фирмените политики както и да се визуализират правилата за съответствие
  • Информацията за капацитета и използването на мрежата позволява нейнити по-ефективно планиране и поддръжка
  • Мащабируемата архитектура позволява на FortiAnalyzer да работи както с функцията на анализатора, така и с функцията на колектора като оптимизира работатат на процесорите
  • Разширените функции като корелация на събития, анализ на разследвания и оценка на уязвимостта осигуряват основни инструменти за подобряване на защитата на сложните мрежи
  • Сигурното обединяване на информация от множество устройства FortiGate осигурява съответствие и видимост в цялата мрежа
  • Пълна интеграция с FortiManager позволява използването на една точка за управление, контрол, анализ и отчет
  • Възможност за подробни правила за предупреждение при възникнали събития в мрежата
  • Възможността за извличане на информация от логовете на различни устройства (като трафик, уеб филтриране, IPS и т.н.), позволява подробно разследване на трафика
  • Позволява конфигуриране на SQL бази от данни, графики и персонализирани отчети, които могат да бъдат импортирани/експортирани в други устройства или в други FortiAnalyzer устройства
  • Инсталирайте като самостоятелно хардуерно устройство или виртуално такова с няколко опции за динамично управление на съхраняваните данни