Информация и управление (SIEM) – FortiSIEM

FortiSIEM - (бивш AccelOPS)

Мощна решение за събиране на информация за сигурността и управление на събития (SIEM)

Информация и управление (SIEM) – FortiSIEM

Интегриран мониторинг на мрежовата сигурност, производителност и наличност в едно оборудване

Решенията за SIEM (Управление на събитията и информационна сигурност) свързват събитията, докладвани от цялото оборудване за сигурност в мрежата, което позволява да се проследяват, анализират и и откриват по-рядко срещаните събития в мрежите.

Статистически средно на потребителите отнема около осем месеца, за да бъдат открити неоторизираните прониквания в мрежите и практически през този период те са постоянно наблюдавани от трети страни. Ако не можете да видите в реално време какво се случва във вашата мрежа и да го коригирате, атаките ще се разширят, което може да ще доведе до опустошителни последствия за компанията. FortiSIEM е платформа, която ви позволява да намирате мрежови опасности, да възстановявате мрежови проблеми и да управлявате стандартите за съответствие, като същевременно намалявате сложността, увеличавате наличността на критични приложения и подобрявате ефективността на ИТ.

Предимства на платформата FortiSIEM – решение за SIEM

  • Патентован, ефективен алгоритъм за точна корелация на сигналите.
  • Консолидира информация за събития от много източници.
  • Автоматизирана база данни за управление на конфигурацията.
  • Скалируемост и многостепенна поддръжка – идеална за облачни среди и MSP.
  • Мощно и мащабируемо управление на записите.
  • Предварително определени критерии за съответствие, вкл. HIPAA, PCI DSS, SOX и много други.
  • Цялостно решение за управление на ефективността и наличността.