Защита срещу „Отказ от услуга“ (DDoS) – FortiDDoS

FortiDDOS

Защита срещу атака от тип “отказ от услуга” за фирми и центрове за данни

Защита срещу „Отказ от услуга“ (DDoS) – FortiDDoS

Какво е FortiDDoS, решение Fortinet за защита от типа “отказ от услуга (DDoS)”

Решението за защита от атаките DDoS на Fortinet, осигурява ефективна защита благодарение на технологиите, включени във всички устройства Fortinet: хардуерни решения в комбинация със собствена  операционна система. Атаките DDoS могат да бъдат предотвратени с помощта на FortiDDoS оборудване.

FortiDDoS осигурява защита както срещу атаките, идващи от известни източници, така и срещу атаките от тип “нулев ден”. Инсталацията и администрирането на устройствата са лесни и включват цялостни инструменти за отчитане и анализ. FortiDDoS гарантират висококачествена защита от DDoS атаки, посредством:

 • Идентификация и защита от атаки Layer 3, 4,  и 7
 • Идентифициране на DDoS атаки и адекватна защита срещу DNS базирани  DDoS атаки
 • Базирана в облака “Служба за наблюдение на атаките”, работеща в реално време
 • Оценяване на конфигурацията на заплахите за минимизиране броя на откритите фалшиви такива
 • Архитектурната спецификация от типа “Single Pass”, която следи едновременно хиляди параметри

Основни характеристики и предимства

 • 100% откриване на базата на поведение със 100% хардуерно решение за защита от продължителни DDoS атаки
 • Разширена DNS защита
 • Автоматизиран процес на обучение
 • хибридна при поискване/облачна поддръжка
 • Базирана в облака услуга за наблюдение

FortiDDoS функции

 • FortiDDoS не се основава на файлови сигнатури, които трябва да се актуализират с най-новите опасности, затова сте защитени срещу известни и неизвестни атаки от типа нулев ден.
 • Специализираният процесорът на транзакциите SPU-TP2 предлага 100% инспекция на пакетите с детектиране и двупосочна защита за нива 3, 4 и 7 срещу DDoS атаки, с водеща за индустрията производителност.
 • Сведен до минимум риска от грешка при идентифициране (false positive) на атака посредством преоценка на трафика, за да се гарантира, че полезният мрежови трафик не се прекъсва.
 • FortiDDoS предлага 100%  защита срещу широк набор от атаки, базирани на аномалии, приложения и DNS атаки в голям мащаб.
 • С минимална конфигурация, FortiDDoS автоматично изгражда стандартни и нормални профили на поведение на трафика, което намалява времето за инсталация и разходитре за администрация.
 • Open API позволява интегриране с DDoS решения от други доставчици, за да гарантира повече възможности за инсталиране и защита срещу DDoS атаки с големи амплитуди.
Модели: FortiDDoS 200B, 400B, 600B, 800B, 900B, 1000B, 1000B-DC и 1200B
 

FortiDDoS – функции и технологии

Packet Inspection Technology

 • Granular Packet Inspection
 • Stateful Monitoring
 • Continuous Adaptive Rate Limiting
 • Heuristic Analysis
 • Predictive Behavioral Analysis

Multi-verification Process

 • Dynamic Filtering
 • Active Verification
 • Anomaly Recognition
 • Protocol Analysis
 • Rate Limiting
 • White List, Black List, Non-Tracked Subnets
 • State Anomaly Recognition
 • Stealth Attack Filtering
 • Dark Address Scan Prevention
 • Source Tracking
 • Legitimate IP Address Matching (Anti-Spoofing)

Flood Prevention Mechanisms

 • SYN Cookie, ACK Cookie, SYN Retransmission
 • Connection Limiting
 • Aggressive Ageing
 • Legitimate IP Address Matching
 • Source Rate Limiting
 • Source Tracking
 • Granular Rate Limiting

Layer 3 Flood Mitigation

 • Protocol Floods
 • Fragment Floods
 • Source Floods
 • Destination Floods
 • Dark Address Scans
 • Excessive TCP per Destination
 • Geo-location Access Control Policy (ACP)

Layer 4 Flood Mitigation

 • TCP Ports (all)
 • UDP Ports (all)
 • ICMP TCP/Codes (all)
 • Connection Flood
 • SYN Flood
 • Excessive SYN’s/Source/Second
 • Excessive Connection Establishments/Second
 • Zombie Floods
 • Excessive Connections per Source Flood
 • Excessive Connections per Destination Flood
 • TCP State Violation Floods

Layer 7 Flood Mitigation

 • Opcode Flood
 • HTTP URL Get Flood
 • User Agent Flood
 • Referrer Flood
 • Cookie Flood
 • Host Flood
 • Associated URL Access
 • Mandatory HTTP Header Parameters
 • Sequential HTTP Access
 • SIP Invites per Source
 • SIP Registers per Source
 • SIP Concurrent Invites per Source

IP Reputation Analysis

 • Dynamic IP Reputation Analysis
 • IP Reputation Database Updates

Management

 • SSL Management GUI
 • CLI
 • RESTful API

Behavioral Monitoring Metrics

 • Packets/Source/Second
 • SYN Packet/Second
 • Connection Establishments/Second
 • SYN Packets/Source/Second
 • Connections/Second
 • Concurrent Connections/Source
 • Concurrent Connections/Destination
 • Packets/Port/Second
 • Fragmented Packets/Second
 • Protocol Packets/Second
 • Same URL/Second
 • Same User-Agent/Host/Referrer/Cookie/Second
 • Same User-Agent, Host, Cookie, Referrer/Second
 • Anti-Spoofing Checks
 • Associated URLs Heuristics

Reporting Statistics

 • Top Attacks
 • Top Attackers
 • Top Attacked Subnets
 • Top Attacked Protocols
 • Top Attacked TCP Ports
 • Top Attacked UDP Ports
 • Top Attacked ICMP Type/Codes
 • Top Attacked URLs
 • Top Attacked HTTP Hosts
 • Top Attacked HTTP Referrers
 • Top Attacked HTTP Cookies
 • Top Attacked HTTP User-Agents

Centralized Event Reporting

 • GUI
 • SNMP
 • Email/Pager
 • Support for MRTG, Cacti

Audit and Access Trails

 • Login Trail
 • Configuration Trail Audit Trail